0,00 € incl. VAT (EU buyers)
You have no items in your shopping cart.
Book ID: 110255
Björn, Lars Olof, Dmitry Shevella and Ingvar Kärnefelt

Växtvärldens uppkomst och utveckling. 2020. illus. (col.) 196 p. Gr8vo. Hardvover. - In Swedish, with Latin nomenclature.

Tre växtforskare beskriver i den här boken hur växter har uppkommit genom sammanslagning av flera olika sorters enkla (prokaryota)
organismer, och via alger har utvecklats till landväxter. Under denna evolution har de överlevt globala nedisningar, våldsamma vulkanutbrott och kollisioner med andra himlakroppar. Vi far följa landväxternas utveckling längs olika spår. Några spår har tagit slut; fräknar, braxengräs och det kinesiska tempelträdet är de sista resterna av en gång stora växtgrupper, medan blomväxterna nu blomstrar som bäst med ett artantal som överstiger alla andra växtgruppers. De har haft hjälp av insekter och svampar för att nå denna position. De sista av de 39 kapitlen ger en utblick mot växternas, vår planets, och människornas framtid.
Author Björn, Lars Olof, Dmitry Shevella and Ingvar Kärnefelt
Article type Titel
Author Björn, Lars Olof, Dmitry Shevella and Ingvar Kärnefelt
Manufacturer Lunds Botaniska Förening c/o Olsson
Price excl. VAT 48,60
US price excl. VAT 60,8
EAN 97891981159226
ISBN 97891981159226
Current subscription price Nein
Pitchman info Nein
 
52,00 € incl. VAT (EU buyers) *
48,60 € excl. VAT (Other buyers)
(60,80 US$)
Shipping extra
* VAT is not applicable to customers with a European VAT-ID.
Product tags